Våra tjänster

Är du ett av de 400.000 hushåll i landet som kan ha för höga värden av radon utan att du vet om det? Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten så är det så många som kan vara i behov av en radonmätning i Stockholm, med efterföljande radonsanering. Vill du veta hur högt radonvärdet är i din fastighet? Då ska du kontakta oss för en ordentlig undersökning!

Vi hjälps åt tillsammans

För att vi ska kunna ta reda på hur höga mätvärdena är i din fastighet så ska först en mätdosa placeras ut. När du kontaktar oss så kommer vi skicka ut en dosa till dig, med instruktioner om var och hur du ska placera den. Radon kan komma från byggmaterial, vatten och mark, så det är viktigt att den placeras på rätt plats. Efter avtalad tid kontaktar du sedan oss igen för att meddela vad mätaren visar. Skulle mätaren visa godkända värden så kommer vi ge dig råd gällande framtida åtgärder.

Vi tar över om värdena är skadliga

Om mätvärdena är så pass höga att en radonsanering behövs så kommer vi hem till dig för att göra mer specifika undersökningar. Vi behöver veta varifrån radonet kommer för att kunna utföra en korrekt sanering av ämnet. Innan vi gör det kommer vi sätta oss ner med dig för att förklara vad det innebär för dig och ditt hem. Men var inte orolig. Har du en bra villaförsäkring så ingår troligen allt i din försäkring. Och vi kan hjälpa dig med alla fakta som du behöver för att anmäla skadan.