Varför radonmätning är viktigt

Radon är en skadlig gas som varken syns eller luktar. Det gör att den kan finnas som en ständig gäst i hemmet under mycket lång tid utan att man vet om det. Men med tiden kan de boende uppvisa symptom som kan härledas till radonets skadliga påverkan. Låt inte det gå så långt för dig och din familj! Vi har 50 års erfarenhet av att hjälpa familjer och företag med bland annat radonmätning i hemmet och andra typer av fastigheter. Idag har vi skapat ett mycket enkelt system för radonmätning i Stockholm som vi gärna berättar om.

Hur vi mäter radon

För att få ett så bra mätvärde som möjligt så är det viktigt att mätaren får stå ett tag och arbeta. Därför har vi skapat ett system för mätning av radon som är enkelt för dig som kund. Du kontaktar oss. Vi skickar utrustning för radonmätning till dig, tillsammans med tydliga instruktioner. Det är hur enkelt som helst! Har du några frågor under tiden så kontaktar du bara oss för vidare samtal, råd och information. När tiden för mätningen är över så går vi igenom värdena och beslutar oss för hur vi går vidare.

Var och varför finns gasen?

Vi kommer vara med dig hela vägen under radonmätningen och det som sker därefter. Med hjälp av vår mätare kan vi se hur höga värden du har i din fastighet. Men för att sedan gå vidare kommer vi hem till dig för att utreda var radonet kommer ifrån. För dig som kund är det tryggt att veta att vi finns vid din sida genom hela processen.

Du kan också lita på att vi informerar dig noggrant gällande källan till radonet samt hur vi kommer gå vidare med en eventuell sanering. Det kan även vara så att dina mätvärden är godkända men att vi behöver sätta upp en plan för framtiden. Kontakta oss redan idag så får du rådgöra med vår professionella och kunniga personal. Välkommen!